Myśl Dnia (17 luty):

Bhagavad Gita jest...nektarem wyzwolenia.

Jesteś tutaj

108 Boskich Imoin

Polski

108 Boskich Imion

 

Sekret związany ze 108. boskimi imionami Sri Vasanthy Sai ujawniony został w 2000 r. Szczegóły podano wielbicielom w Jej książce „Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast!” (cz. 2) („Liberation Here Itself Right Now” ), wydanej w języku tamilskim w 2001 r. Dwa lata później książka opublikowana została w języku angielskim. Imiona były urodzinowym prezentem Swamiego dla Sri Vasanthy Sai, Jego Shakthi. I była to cudowna lila Swamiego.

„Któregoś dnia zapytałam Swamiego:

Vasantha: Jaki podarek dasz mi na moje urodziny?

Swami: Dam ci 108 imion.”

 

29.9.2000 Medytacja poranna

Vasantha: Swami (...), Czy nie podasz mi przynajmniej jednego imienia?

Swami: Czy chcesz, abym podał ci jedno imię?

BEZWŁOCZNIE WYPOWIADA ON kilka imion. Po zakończeniu medytacji, zapisałam je w pamiętniku. Było ich dziewięć. Następnego dnia Swami powiedział; „Sam podam 108 imion.” Odparłam: „Proszę, nie rób tego Swami. Jestem pyłkiem u Twoich stóp” i łkałam.

Swami: Gdybym dyktował ci imiona, odmówiłabyś przyjęcia ich, dlatego podyktuję je Kothai.

„Nigdy nie myśleliśmy, że zostaną one podyktowane na trzeci dzień w taki sposób. Akurat dwa dni wcześniej Swami zakończył podawanie tych imion. Kothai zapisała je i zrobiła kopię. Trzymała kopię przy Lotosowych Stopach Swamiego. Przypadkiem miała jeszcze jeden egzemplarz ze sobą pamiętnego dnia i siedziała przy mnie.”

(”Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast!”, cz. 2, str. 160)

 

Swami: Nie płacz. Od czasów stworzenia nikt nie uczynił tego, co ty teraz robisz. Swoją Premą oraz mocą pokuty osiągniesz wielkie rzeczy.”

Mówiąc to PODAŁ ON CZTERY IMIONA, Płakałam i łkałam i wybiegłam z pokoju modlitw. (…) Później w trakcie każdej medytacji oraz podczas doświadczeń duchowych, jakie miałam, podał mi On imiona i wyjaśnił ich znaczenie.”

 

3.10.2000

Ponieważ ustawicznie powtarzałam: „Chcę Swamiego, potrzebuję tego Boga, tej inkarnacji piękna, Swami powiedział: „Spójrz, jaka jesteś piękna! Poeta tamilski mówi, że tak piękna, jak kwiat lotosu, który rozkwita za dnia; a ty jesteś lotosem, który wówczas zakwitł: “Sundara Mukhaara Vindaayani.”

Vasantha: Po co to wszystko Swami? Proszę zabierz mnie do Swojej Jaźni.

Swami: Jesteś tylko ze mną, zawsze. Spójrz, jest oko na twoim czole. Nie jest to oko, które zieje ogniem gniewu. Jest to oko, które promienieje Jnaną (mądrością). Trinetra Lalataayai. Jest to imię dla twojego czoła. Dla twoich oczu Kamalaakshiyai. Twoje serce jest tak niewinne i czyste, jak dziecka. Stąd imię Nishkalanka Hrudayaayai.

Vasantha: Swami, proszę nie mów takich rzeczy. Nie potrafię udźwignąć Twojej Premy.

Swami: Nie płacz, nie płacz. Czy wiesz, jakie imię nosi twoja szyja? Pranava Adharaaraayai.

 PŁAKAŁAM I PŁAKAŁAM i wybiegłam z pokoju modlitw. Ujrzałam siebie w wizji trzymającą trójząb i jadącą na lwie, jako niszczącą karmę ludzi. Dał mi On imię Shoola Paaninyani.

Swami: Przyciągnięty twoimi słowami przybędzie cały świat, aby szukać ciebie. Twoje słowa staną się prawdą, Madhura Vaak Devataaayai. Cały świat będzie czcił ciebie jako Adi Shakthi, Sarva Loka Vanditha Paada Pankajayai.

W PODOBNY SPOSÓB SKOŃCZYŁ PODAWANIE 108 imion. Wspomnianych osiem imion opisuje osiem części mego ciała. Innego dnia:

Vasantha: Dałeś mi tak wiele imion, pozwól, że sama podam jedno: Sri Sai Paada Dhulikaayai, niech to będzie imię 108. Podaj mi łaskawie innych siedem imion, odnoszących się do części Twego ciała.

 

13.10.2000 Południe

„Przygotowałam potrawę ashhogourd zwaną Pooshanika Kootu. I ofiarowałam ją Swamiemu. Powiedział On: „Jesteś pooshanam. Sai Hastha Pooshanaayai, co oznacza „Jesteś moimi rękoma.” Jesteś klejnotem na Mojej głowie, Sri Sai Shirasa Alankrutha Syamanthakaayai. Jesteś światłem Moich oczu Nayana Deekshanyaayai, jesteś oddechem Moich nozdrzy. Sai Naasi Vaasinyai, jesteś prawdą Moich słów, Sai Kanta Haaraayai. Sathya Vaak Roopinyai. Jesteś girlandą wokół Mojej szyi, Sai Kanta Haaraayai.” (…)

Swmai: (…) Tylko twoja Prema czyni Mnie szczęśliwym. Błogość to moje pożywienie. Sama stałaś się Moim pożywieniem i zaspokoiłem Swój głód, Sai Udara Vyaapakaayai.

JEŻELI PRZECZYTAMY ZNANY WIERSZ Swamiego, zrozumiemy to lepiej:

Miłość jest Moją formą
Prawda jest Moim oddechem
Błogość jest Moim pożywieniem.

(strony 187-190)

 

„Swami zaczął dyktować imiona 29.9.2000 r. i ukończył 20.10.2000 r. Gdy notes zawierający imiona trzymany był o Jego stóp, Swami pobłogosławił go i posypał vibhuthi. Kopia imion została zabrana wieczorem 22.10.2000 r., a imiona zostały przeczytane 23. rano! Wszyscy zdziwiliśmy się cudowną lilą Swamiego.”

(str. 161)

 

108 BOSKICH IMION SRI VASANTHY SAI


1. Om Sri Sai Sai Priyai Namaha

Ta, której Panem jest ukochany Sai

2. Om Sri Sai Sai Hrudaya Kamala Vaasinyai
Namaha
Ta, która przebywa w Lotosowym Sercu Sai

3. Om Sri Sai Loka Kshema Samrakshakaayai
Namaha
Ta, która zabezpiecza pomyślność świata

4. Om Sri Sai Karma Samhaarnyai
Namaha
Ta, która unicestwia karmę

5. Om Sri Sai Paapa Vimochanaayai
Namaha
Ta, która odkupuje grzechy

6. Om Sri Sai Sai Priya Vadaneeyai
Namaha
Ta, której oblicze jest drogie Sai

7. Om Sri Sai Moksha Pradaaynyai
Namaha
Ta, która obdarza wyzwoleniem

8. Om Sri Sai Nirmala Hrudayaayai
Namaha
Ta o czystym sercu

9. Om Sri Sai Jnana Daaynyai
Namaha
Ta, która obdarza Mądrością

10. Om Sri Sai Sathya Dharma Chaarinyai
Namaha
Ta, która kroczy ścieżką Prawdy i Prawości

11. Om Sri Sai Bhava Bhaya Haarinyai
Namaha
Ta, która przezwycięża strach powodowany życiem na świecie

12. Om Sri Sai Premamrutha Vaarinyai
Namaha
Ta, która przepełniona jest Boskim Nektarem Premy

13. Om Sri Sai Jnanaagni Daayinyai
Namaha
Ta, która daje ogień Mądrości

14. Om Sri Sai Aashritha Rakshakaayai
Namaha
Ta, która ochrania poszukujących schronienia

15. Om Sri Sai Nava Durgaayai
Namaha
Ta, która jest dziewięcioma formami bogini Durga

16. Om Sri Sai Ananda Roopinyai
Namaha
Ta, która jest ucieleśnieniem Błogości

17. Om Sri Sai Navaratna Khachitha Simhaasanyai
Namaha
Ta, która siedzi na Tronie 9 klejnotów

18. Om Sri Sai Sarvabheesta Pradaayai
Namaha
Ta, która urzeczywistnia wszystkie dobre aspiracje

19. Om Sri Sai Madhura Vaak Devataayai
Namaha
Bogini słodkiej mowy

20. Om Sri Sai Sarva Devata Swaroopaayai
Namaha
Prawdziwe ucieleśnienie wszystkich Bogiń

21. Om Sri Sai Aadi-Antha Rahithaayai
Namaha
Ta, która jest bez początku i końca

22. Om Sri Sai Sundara Mukhaaravindaayai
Namaha
Ta, która ma twarz lotosową boskiej piękności

23. Om Sri Sai Nishkalanka Hrudayaayai
Namaha
Ta, której serce jest niewinne i bez skazy

24. Om Sri Sai Tri-netra Lalatalyai
Namaha
Ta, która ma trzecie oko na czole

25. Om Sri Sai Kamalaakshiyai
Namaha
Ta, która ma lotosowe oczy

26. Om Sri Sai Pranava-adhaaraayai
Namaha
Ta, która jest źródłem dźwięku OM

27. Om Sri Sai Sristhji Sthithi Samhaarinyai
Namaha
Ta, która stwarza, podtrzymuje i unicestwia

28. Om Sri Sai Sindoora Varna Adhara Shobithaayai
Namaha
Ta, której usta lśnią czerwienią

29. Om Sri Sai Apa Roopa Dehinyai
Namaha
Ta, której ciało jest ponad formą

30. Om Sri Sai Shadguna Sampannaayai
Namaha
Ta, która jest skarbnicą 6 boskich zalet

31. Om Sri Sai Apamrothyu Naashakaayai
Namaha
Ta, która zapobiega przedwczesnej śmierci

32. Om Sri Sai Maatru Dayaa-roopinyai
Namaha
Ucieleśnienie Matczynego Współczucia

33. Om Sri Sai Triloka Maathaayai
Namaha
Matka 3 Światów

34. Om Sri Sai Saadhana-Priyaayai
Namaha
Ta, dla której duchowe praktyki są najdroższe

35. Om Sri Sai Saadhaka Priyaayai
Namaha
Ta, która kocha aspirantów duchowych

36. Om Sri Sai Mukthi Sthala Vaasinyai
Namaha
Ta, której domostwem jest Wyzwolenie

37. Om Sri Sai Nava Vedamaarga Sthaapanayai
Namaha
Ta, która ustanowiła ścieżkę Nowych Wed

38. Om Sri Sai Chaturveda Sthuthyaayai
Namaha
Ta, która jest czczona i wychwalana przez 4 Wedy

39. Om Sri Sai Athi Athbhutha Charyaayai
Namaha
Ta, której wyczyny są niedoścignione

40. Om Sri Sai Pavitra Atma Dehinyai
Namaha
Ta, która posiada ciało Czystej Atmy

41. Om Sri Sai Duritha Nivaarinyai
Namaha
Ta, która zręcznie usuwa wszelkie zło

42. Om Sri Sai Nityaananda Lalataayai
Namaha
Ta, która pogrążona jest w Wiecznej Błogości

43. Om Sri Sai Kshara Akshara Roopinyai
Namaha
Ta, która uosabia zniszczalne i niezniszczalne

44. Om Sri Sai Moha Kshayaayai
Namaha
Ta, która unicestwia przywiązania tego świata.

45. Om Sri Sai Prema Maarga Bodhakaayai
Namaha
Ta, która naucza ścieżki Premy.

46. Om Sri Sai Chanchala Naashakaayai
Namaha
Ta, która niszczy chwiejność umysłu

47. Om Sri Sai Shoola Paaninyai
Namaha
Ta, która posiada trójząb jako broń

48. Om Sri Sai Swayam Jyothi Prakaashanaayai
Namaha
Ta, która sama promienieje

49. Om Sri Sai Swayambhu Linga Avaahanaayai
Namaha
Ta, która daje moc Lingamowi

50. Om Sri Sai Ksheera Samudra Avirbhaavaayai
Namaha
Ta, która wyłoniła się z Oceanu Mleka

51. Om Sri Sai Jitendriyaaaayai
Namaha
Ta, która pokonała zmysły

52. Om Sri Sai Madhura Madhukara Vachaneeyai
Namaha
Ta, której słowa słodkie są jak miód

53. Om Sri Sai Loka Shoka Nirmoolyayai
Namaha
Bogini 9. Światów.

54. Om Sri Sai Nava Loka Kanyai
Namaha
Ta, która całkowicie niszczy smutki tego świata.

55. Om Sri Sai Sarva Jeeva Dayaa-roopinyai
Namaha
Ta, która jest litościwa dla wszystkich form życia.

56. Om Sri Sai Kaama Dahanaayai
Namaha
Ta, która spala pragnienia

57. Om Sri Sai Gitachaarinyai
Namaha
Ta, która kroczy ścieżką Gity

58. Om Sri Sai Sydha Satwa Sthithaayai
Namaha
Ta, która jest w Czystej Świadomości

59. Om Sri Sai Aavirbhaava Dehinyai
Namaha
Ta, z której ciała wyłonił się Sai

60. Om Sri Sai Jnana Vairaagya Roopinyai
Namaha
Ta, która jest formą mądrości i beznamiętności

61. Om Sri Sai Deva Gandharva Vandithaayai
Namaha
Ta, której cześć oddają istoty niebiańskie

62. Om Sri Sai Munijana Sevitaayai
Namaha
Ta, która czczona jest przez mędrców i świętych

63. Om Sri Sai Sarva Vyaapakaayai
Namaha
Wszechprzenikająca

64. Om Sri Sai Chinmaya Dehinyai
Namaha
Ta, której ciało jest Czystą Świadomością

65. Om Sri Sai Sai Chit Shakthi Roooinyai
Namaha
Ta, która jest Wszechwiedząca

66. Om Sri Sai Ashtaakshara Priyaayai
Namaha
Ta, która lubi 8-sylabową mantrę

67. Om Sri Sai Jagan Mohana Roopaayai
Namaha
Ta, której forma raduje Wszechświat

68. Om Sri Sai Vedahama Anushtaana Priyaayai
Namaha
Ta, która uwielbia praktykować pisma wedyjskie

69. Om Sri Sai Sharanaagatha Rakshanaayai
Namaha
Broni tych, którzy poddają się Jej lotosowym stopom

70. Om Sri Sai Trikala Jnana Sampannaayai
Namaha
Znawczyni przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

71. Om Sri Sai Sarva Yogasidhi Pradaayai
Namaha
Ta, która obdarza wszelkimi Mocami Jogicznymi

72. Om Sri Sai Sthothra Santushtaayai
Namaha
Ta, która zawsze jest zadowolona, wyśpiewując imię Sai

73. Om Sri Sai Akhandaaakaara Roopinyai
Namaha
Ta, która jest Wszechmocna

74. Om Sri Sai Vaak Ateetha Prabhaavaayai
Namaha
Ta, której chwała jest ponad słowami

75. Om Sri Sai Samastha Loka Abhaya Pradaayinyai
Namaha
Ta, która ratuje świat przed lękiem

76. Om Sri Sai Samastha Loka Mukthi Pradaayinyai
Namaha
Ta, która daje Wyzwolenie całemu światu

77. Om Sri Sai Gitamrutha Upaasinyai
Namaha
Ta, która stosuje w praktyce istotę nauk Gity

78. Om Sri Sai Priya Deviyai
Namaha
Bogini, która jest ukochaną Sai

79. Om Sri Sai Sathya Poshanaayai
Namaha
Ta, która sprzyja Prawdzie

80. Om Sri Sai Chidaakasha Vaasinyai
Namaha
Ta, która mieszka w sercu

81. Om Sri Sai Sarva Yaaga Davataayai
Namaha
Bogini świętych ognisk

82. Om Sri Sai Vidya Vaahinyai
Namaha
Pojazd Mądrości

83. Om Sri Sai Shatru Kshamaayai
Namaha
Ta, która wybacza Swoim wrogom

84. Om Sri Sai Sarva Loka Vanditha Paada Pankajaayai
Namaha
Ta, której lotosowe stopy czczone są przez wszystkich

85. Om sri Sai Sarva Bhoota Hitha Priyaayai
Namaha
Ta, która pragnie nieśmiertelności dla wszelkich istnień

86. Om Sri Sai Sai Hrudayaananda Daayinyai
Namaha
Ta, która daje Błogość sercu Sai

87. Om Sri Sai Sai Sahaayayai
Namaha
Ta, która wspiera Sai

88. Om Sri Sai Pancha-dashaakshariyai
Namaha
Ta, która stała się 15-sylabową mantrą

89. Om Sri Sai Thaapa-Thraya Vimochanaayai
Namaha
Ta, która usuwa trzy rodzaje cierpień – ciała, umysłu i duszy

90. Om sri Sai Sai Jeevanaayai
Namaha
Ta, która jest życiem Sai

91. Om Sri Sai Triloka Kutumbinyai
Namaha
Ta, dla której 3 światy są rodziną

92. Om Sri Sai Swarna Nilaya Vaasinyai
Namaha
Rezydująca w Złotej Siedzibie

93. Om Sri Sai Tejomayaayai
Namaha
Ta, która jest najbardziej olśniewająca

94. Om Sri Sai Ramaneeya Roopinyai
Namaha
Ta, której forma jest najbardziej czarująca

95. Om Sri Sai Nava Bhakthi Upaasanaayai
Namaha
Ta, która praktykuje 9 form oddania

96. Om Sri Sai Aparajitaayai
Namaha
Ta, która jest niezwyciężona

97. Om Sri Sai Loka Paripaalinyai
Namaha
Ta, która Ochrania Świat

98. Om Sri Sai Radha Roopinyai
Namaha
Ucieleśnienie Radhy

99. Om Sri Sai Sai Bhandanaayai
Namaha
Ta, która zobowiązuje Sai

100. Om Sri Sai Akhanda Sat Chit Ananda Swaroopinyai
Namaha
Ta, która jest Wieczną Prawdą, Mądrością i Błogością

101. Om Sri Sai Hastha Booshanaayai
Namaha
Ta, która jest ozdobą ręki Sai

102. Om Sri Sai Sai Shirasa-alankrutha Syamanthakaayai
Namaha
Ta, która stała się klejnotem zdobiącym koronę Sai

103. Om Sri Sai Sai Nayana Deekshanyaayai
Namaha
Ta, która stała się wszech przenikającymi oczyma Sai

104. Om Sri Sai Sai Naasi Vaasinyai
Namaha
Ta, która żyje w oddechu Sai

105. Om Sri Sai Sai Sathyavaak Roopinyai
Namaha
Ta, która jest słowami Prawdy Sai

106. Om Sri Sai Sai Kanta Haaraayai
Namaha
Ta, która jest girlandą wokół szyi Sai

107. Om Sri Sai Udara Vyaapakaayai
Namaha
Ta, która wypełniła brzuch Sai

108. Om Sri Sai Sai Paada Dhulikaayai
Namaha
Ta, która jest pyłkiem u stóp Sai

 

(Modlitewnik Mukthi Nilayam , str. 15-27)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer