Myśl Dnia (17 luty):

Bhagavad Gita jest...nektarem wyzwolenia.

Jesteś tutaj

Kosmiczna Kundalini i Kosmiczne Łono

Polski

Kosmiczna Kundalini i Kosmiczne Łono

W aszramie Mukthi Nilayam znajdują się dwa obiekty, które odgrywają istotną rolę w Nowym Sworzeniu Sathya Yugi: Stupa Mukthi oraz Vishwa Brahma Garbha Kottam – Świątynia Czterech Wed.

W książce „Stupa Mukthi. Berło Prawdy” („THE MUKTHI STUPI. SCEPTRE OF TRUTH”) Sri Vasantha Sai napisała: „(...) pojechaliśmy do Puttaparthi po urodzinach Swamiego w 2000 r. W Puttaparthi Swami powiedział mi: „Należy zbudować kolumnę. Twoje ciało to kolumna. Musi ona być zbudowana naprzeciwko twego pokoju; wchłonie ona twoje wibracje, a te z kolei będą wysyłane w świat. Rozpocznij budowę natychmiast.”

(str. 16)

 

Drzewo Aswatta = Stupa Mukthi

W 15. rozdziale Bhagavad Gity, Purushotama Yoga, Uniwersum czyli stworzenie porównane jest to drzewa Aswatta czyli do drzewa życia. „Drzewo Uniwersum jest drzewem odwróconym do góry korzeniami. Korzenie to Pan, wszystkie gałęzie i liście skierowane są ku dołowi. Pień drzewa to Brahma, a liście to Wedy. Korzenie zwykłego drzewa są w ziemi. Ale korzenie drzewa życia znajdują się w niebie. Stosowanie się do Wed, do kodeksu świętych nauk w życiu na ziemi, Karmanutitaana, utrzymuje drzewo.

Swami powiedział...

„Ty jesteś drzewem Aswatta. Stupa w Mukthi Nilayam to twoje ciało. Będzie ona funkcjonowała jak ty. Twoje uczucia stają się Nowym Stworzeniem. Nowe stworzenie wyłoni się z ciebie.

Korzenie drzewa nie mogą być na ziemi. Korzenie pnącza są bardzo silne i mocne. To dlatego pnącze owija się wokół drzewa i nie pozwala, by przewróciło się. Poprzedni Awatarowie byli inni. A teraz inkarnował się potężny Awatar, by wykonać olbrzymie zadanie. Ty zmieniasz prawo Boże. Sprawiasz, że Bóg wyrzuca wagę karmiczną. Sama ustawiasz Go do góry nogami. Trzęsiesz samym Bogiem. On nie jest w stanie stać prosto. Silnie wiążesz Go swoją Premą. Stąd wykonuje On zadanie wyzerowania Swojego prawa.

To Vasantha jako pnącze sprawia, że drzewo Sai ma korzenie na Ziemi. Jest to bardzo potężny Awatar. Vasantha jako pnącze jest główną przyczyną, która sprawia, że Bóg zmienia Swoje prawo. Staje się ona korzeniem drzewa Sai.”

(str. 20-21)

 

Stupa Mukthi, która jest mostem między Ziemią a Niebem, została zbudowana według instrukcji oraz rysunków Swamiego, jak również według wskazań Mędrca Kagabhujandara na Liściach Palmowych. Sri Gnnapathi Sthapati, światowej sławy architekt budowli sakralnych nadzorował budowę Stupy. Zgromadzono świętą ziemię z miejsc, gdzie znajduje się dwadzieścia pięć świątyń w Indiach i na świecie.

„Pierwszy cement do fundamentu został zmieszany ze świętymi wodami z Puttaparthi oraz wodami z Mandiru Darszanów Sai w Chennai, gdzie w cudowny sposób tamtejsze kodam wypełniły się wodą ze wszystkich świętych rzek w Indiach w trakcie Kumbhamela (marzec 2004 r.)” (…) „Amma włożyła w krypcie liście, jakie zebrał jej Ojciec w Brindavan w 1948 r. z drzewa Kumbha, nad brzegiem rzeki Yamuna. Istnieje wiara, że Sri Krishna wspiął się na wspomniane drzewo, a następnie skoczył na węża Kalinga. Chwilę później skakał na jego głowie. Amma przechowywała w pudelku przez 45 lat kopertę z napisem swego Ojca.”

(strona 39)

 

Stupa Mukthi pojawiła się na planie fizycznym w 2006 r.

„Sri Ganapathi Stapathi opisuje atrybuty Stupy...

 • Stupa to Shiva Lingam. Będą czcić ją miliony.
 • Energia Stupy skoncentrowana jest w centralnym kamieniu i symbolizuje ogień.
 • Mimo iż Stupa to żywy ogień, wielbiciele mogą dotykać jej.
 • Stupa to Moola Stambha, pierwotna energia, „nić życia”, która istniała przed stworzeniem.
 • Jej wspaniałość przerasta nawet światowej sławy świątynię Meenakshi Amman (umieszczona jest na liście cudów świata)
 • Stupa będzie stała przez tysiąc lat. Mukthi Nilayam stanie się jak Brindavan.

(strony 29-30)

 

Wrota Vaikunty Otwarte

„Dziś, 15 grudnia 2010 r., Swami dał arkusz wydruku. Poniżej cytat tego, co było tam napisane:

Temat 3: Znaczenie Stupy

Stupa Mukthi przeznaczona jest do odegrania istotnej roli w podniesieniu i transformacji świata. O silnej mocy latarnia radiowa wysyła jak radio wibracje we wszystkich kierunkach. Mimo iż są one niewidzialne, otaczają nas i oddziałują na każdy zakątek naszej egzystencji. Podobnie Stupa Mukthi wysyła niewidzialne, pozytywne uzdrawiające fale, które niszczą zło w sercu człowieka, budząc wewnętrzną boskość oraz zapalając uczucia oddania i prawdziwej miłości do Boga.

Wraz z konstrukcją Stupy, aszram Mukthi Nilayam stał się domem wszystkich odmian Yogi, centrum wszystkich ścieżek oddawania czci, wielbienia i mądrości. Stupa jest siedzibą boskiej energii, Moola Stambha (Pierwotnego Źródła Energii) i jest symbolem Powszechnej miłości oraz poświęcenia. Inicjuje wiek Prawdy.

Kolumna ma siedem odcinków. Każdy jest czakrą czyli centrum energii. Na szczycie Kolumny znajduje się pięcioramienna gwiazda.
W trakcie medytacji Swami powiedział: „Pięcioramienna gwiazda jest gwiazdą życia wiecznego. Cztery ramiona gwiazdy wskazują na cztery kierunki , z których ludzie będą przybywać, a piąte ramię wskazuje na niebo i jest kierunkiem, do którego ich zaprowadzisz...Symbolizuje ogień mądrości, który zapalisz w sercach, aby zapewnić wyzwolenie.”

„Nadajnik radiowy może emitować fale radiowe na cały świat. Mimo iż oczy ich nie widzą, wyłaniają się one jako fale głosowe i rozbrzmiewają w każdej części świata. W ten oto sposób Stupa Mukthi emituje niewidzialne, pozytywne fale miłości ku światu jako wibracje. Niszczą one zło w sercu każdego człowieka oraz budzą w nim boskość. Budzą uczucia oddania i prawdziwej miłości do Boga. Moje uczucia i Swamiego wyłaniają się na zewnątrz poprzez Stupę i budzą boskość we wszystkim, niszcząc zło.”

(”Sekret Awatara”, str 56-58)

 

 

Wishva Brahma Garbha Kottam – Świątynia Czterech Wed

 

Niemal dokładnie cztery lata później wzniesiono nową świątynię – VISHHWA BRAHMA GARBHA KOTTAM (ŚWIĄTYNIĘ CZTERECH WED). Oto informacja, jaka nadeszła z Aszramu Mukthi Nilayam 5 lutego 2010 r.:

Cel czytania Liści Palmowych:

Budowa Świątyni Wed, usunięcie trudności ludzi oraz obdarzenie ich Guru Upadesh i Jnana Upadesh.

Szczegóły konstrukcyjne, podane w Liściach Palmowych

Mędrzec Kagabhujandar podał zapis Liści Palmowych, a Bhagawan Sri Sathya Sai był świadkiem. Świątynia zostanie zbudowana na północ od Stupy.

Szczegóły budowlane

 • Fundament – 12 x 12 stóp
 • Głębokość – 5 stóp
 • Fundament będzie zbudowany na wysokości 5 stóp powyżej gruntu
 • Powierzchnia podziemi – 9 x 9 stóp
 • Cztery filary podpierające
 • Odległość między filarami – 7 stóp
 • Każdy filar będzie podzielony na dwie połowy. Na dolnej połowie Awatar Varaha, spoglądający w dół oraz Awatar Matsya, spoglądający ku górze
 • Środek dachu okrąg o średnicy 3 stóp, z konchą Valampuri i Idampuri

 

Gopuram czyli szczegóły dotycząca kopuły

 • 6 stopni – 3 o wysokości 3 stóp; powyżej „Thalai Pravaha” o wysokości 7 stóp. Pośrodku symbol wszystkich religii. Gopuram ma „Akal Vilakku” czyli płonącą lampę ze znakiem OM z każdej strony kopuły.”Thalai Kreedam” czyli korona kopuły – 3 stopy wysokości.
 • W dniu Kambhabhishekam kopuła powinna być przykryta białym jedwabiem
 • Do „Thalai Vaasal” czyli do głównego wejścia powinno prowadzić 7 stopni, a każdy z nich będzie miał długość 5 stóp
 • Jeżeli świątynia zbudowana zostanie według powyższych zasad, mąż przybędzie, poszukując żony, Swami przybędzie, by zobaczyć Ammę.

 

Uwagi Sri Ganapathy Sthapati

 • Kaala Stamba czyli Stupa Mukthi, która już została wzniesiona w Mukthi Nilayam, jest Ogniem, który przywiódł fizyczne ciało Boga, będącego Świątynią.
 • Świątynię należy wznieść 1 i ½ stopy poniżej 5-go Prakaramu (korytarza – tłum.) Stu[y
 • W centrum Bindu, będącym głównym punktem energetycznym Świątyni, zawsze powinna płonąć lampa
 • Posąg Swamiego powinien stanąć w Garbha Griha, w Sanctum Sanctorum
 • Amma będzie medytować w „Mukha Mantapam” , znajdującym się naprzeciwko Garbha Griha
 • Amma będzie przebywać w „Maha Mantapam”, obok „Mukha Mantapam”

 

Korzyści ze Świątyni Wed

 • Ludzie będą gromadzić się tu przez wiele lat, szczerze poświęcając się medytacji. Będą tu medytować błogo i radośnie.
 • Wszędzie będą rozbrzmiewać Wedy. Mądrość będzie się rozprzestrzeniać z jasnością miliona słońc.
 • Aby wszystko było możliwe, misję należy rozpocząć z udziałem boskiej ręki Ammy, Chitshakthi Awatara Bhagawana Sathya Sai.
 • Amma uzyska stan Najwyższej Błogości i Vaak Sidhi. (Jej słowa staną się prawdą). Ci, którzy będą budować świątynię, uzyskają stan bez kolejnych narodzin, Jeevan Mukthi. Bóg będzie zabezpieczać i chronić. Amma dojrzeje i rozwinie się w mądrości oraz uzyska Stan Najwyższy. Napłynie pomyślność. Sprawi ona, że wszyscy jeevas (wielbiciele) uzyskają najwyższą błogość. Wszystkie religie staną się jedną. Wszyscy bogowie i boginie będą ochraniać i wspierać. Amma będzie przebywać w świątyni jako Bogini pięciu elementów.
 • Cztery filary Garbha Griha to cztery Wedy. Powstrzymają one destrukcję ery Kali i przeobrażą ją w Veda Yugę (Sathya Yugę).
 • Świątynia Garbha Kottam to także Zgromadzenie Muzyczne (Music Sabha), Veda Sabha, Jnana Sabha. Dziewięć planet, Pan Ganapathi, Trimuthis – Pan Brahma, Pan Vishnu i Pan Shiva ze swoimi małżonkami, 18 sidhów (Doskonałych Dusz) ze swoimi małżonkami, Mędrzec Kagabhujandar, który daje Liście Palmowe i jego małżonka Bahuladevi, 3 300 000 000 Dew, 64 Nayanamar będzie tu rezydować, ponieważ jest to Siedziba Duszy Pierwotnej.
 • Światło mądrości wyłoni się z Ammy poprzez wierzchołek Gopuram (kopuły).
 • Wszędzie będą rozbrzmiewać Wedy Bhagawana Sri Sathya Sai Baby.
 • Mądrość Ammy będzie rozprzestrzeniać się w ośmiu kierunkach. Uduchowieni wielbiciele będą przybywać z wielu krajów, ponieważ Jnana Seva, Dhyana i Yoga rozwiną się i udoskonalą tutaj.
 • Amma będzie nauczać subtelnej mądrości Najwyższej Jaźni. Będzie to mądrość ponad Wedami, Upaniszadami, mądrość Pierwotnej Duszy.
 • Z dnia na dzień ograniczeniu ulegnie pokarm, jaki będzie Amma spożywać. Znajdująca się w Dhyana (medytacji), w jedności z Jaźnią, stanie się Ona płonącym światłem.
 • Amma połączy się z Najwyższą Jaźnią i stanie się Poornam, Najwyższym Absolutem, (Stan Samadhi). W tym czasie nie będzie ona wiedziała, jaki jest jej stan, inni będą jej mówić o nim.
 • Z chwilą, kiedy Amma zacznie mieszkać w świątyni Garbha Kottam, jej laska powstrzyma wiele destrukcji ery Kali. Będzie Ona ochraniać i zabezpieczać świat.
 • Obdarzy Ona wielu mądrością, będąc w stanie Najwyższego Absolutu. Jej chwała i łaska rozprzestrzenią się.
 • W dniu Kumbhaabhishekam wejdzie Ona do świątyni w jedwabnej sari koloru papuziej zieleni oraz namaszczona pastą sandałową, Będzie siedziała na świętym lotosie i obdarzy łaską jako Iccha Shakthi, Narayani; Ta o Czystym Sercu.

 

Świątynia wznoszona będzie według odręcznego rysunku Swamiego oraz świętych tekstów Liści Palmowych, podających ważne szczegóły budowlane. To tu rozpocznie się Nowe Stworzenie.

Świątynia Vishwa Brahma Garbha Kottam – Boska siedziba Nowego Stworzenia otwarta została w październiku 2010 r. Kilka dni przed ceremonią otwarcia Sri Sathya Sai Baba zmaterializował obrazek, który ukazał, iż wszyscy Bogowie i Boginie przebywają już w nowej świątyni.

Święte jadźnie (rytuały ognia) przeprowadziło prawie 30 kapłanów na placu w pobliżu świątyni. Główny kapłan, Sri Nanjundaih Dikshatar, aspekt Mędrca Bharadwaja, przysłany został przez Sri Sathya Sai Babę. Wykonywał on wiele świętych rytuałów ognia w obecności Swamiego, nadto w różnych innych świętych miejscach Indii i na świecie. Istnieją fotografie, które to potwierdzają; można je znaleźć w księgarni na terenie Prashanthi Nilayam, aszramu Swamiego. Pudże i jadźnie również odbyły się w nowej świątyni. Sri Vasantha Sai przybyła do nowej świątyni 22 października 2010 r. i wzięła udział w świętych rytuałach, związanych z ustanowieniem Sathya Yugi. Setki wielbicieli z Indii i z całego świata uczestniczyło w jadźniach oraz innych rytuałach.

Wieczorem 22 października, w dniu poprzedzającym urodziny Ammy, wszystkie dewy zstąpiły ze sfer niebiańskich i udekorowały Aszram. Widziano je w wielu miejscach: nad nową świątynią, nad Górą Kailas – kopułą świątyni oraz wokół Stupy Mukthi. Anioły również zamanifestowały swoją obecność.

 

Sri Vasantha Sai: „Sekret Awatara”, Rozdział Pierwszy, WSZYSCY SĄ JEDNOŚCIĄ:

„Stupa Mukthi ukazuje, w jaki sposób działa Kundalini. Nikt nie może zobaczyć Kundalini (…) Również nikt nie może opisać Vishwa Kundalini, Kosmicznej Kundalini. Mędrzec Maharishi Kagabhujandar dzięki swojej rentgenowskiej wizji jest wielkim lekarzem; on jeden potrafi widzieć, jak funkcjonuje wspomniana Kundalini. On jest tym, który ujrzał i dał wszystkie pomiary Stupy Mukthi i powiedział nam, abyśmy ją budowali. Jest to Vishwa Kundalini. Nikt nie potrafi wyjaśnić Vishwa Kundalini. Przed zejściem Awatara, Mahavishnu wezwał Mędrca Kagabhujandara i poprosił, aby wyjaśnił wszystko. Wyjaśnia więc on.

Gdzie jest Kundalini Kosmosu? Jak to jest, że Kosmos ma Kundalini? Czy istnieje życie w Kosmosie? W taki oto sposób wyłania się tysiące pytań. Kosmos również posiada siłę życia. A Kosmos jest ciałem Boga. Mahashakthi Boga funkcjonuje jako Uniwersum. Kiedy Bóg jest w stanie Yoga Nidra, nie ma stworzenia. Kiedy przejawia Sankalpę (Wolę), by stwarzać, On Sam wynosi na zewnątrz z Siebie Prapanchę (stworzony świat, którego bazą jest pięć elementów – tłum.). I jest to

Sarvatah Paani Padam Tat Sarvatokshi Siro Mukham
Sarvatah Srutimal Loke, Sarvahmavritya Tishtati”

„Z rękoma, stopami, twarzą i głową wszędzie,
Przenikający wszystkie światy, Bóg ogarnia wszystko”

 

Wszystko to Jego oczy, uszy, ręce, nogi i twarz. Jeżeli widzisz wszystko, jako Jedno, razem tworzy to Vishwa Virat. (…) W Mukthi Nilayam Stupa funkcjonuje jak Kosmiczna Kundalini. Jest to wszechobecne „Pani Pada” ciało Kundalini.(...)

To Kagabhujandar napisał Nadi. Mówi o tym, jak funkcjonuje moje łono i jak Kosmiczne Łono, które jest wewnątrz, działa na zewnątrz. Pokazuje jak 84 lakhs (1 lakh = 10 000 000) istot żywych rośnie wewnątrz mego Vishwaharbha i jak rodzi się jako Nowe Stworzenie. Na tym świecie istnieje wiele różnych stworzeń. Nasienie każdego umieszczone jest w Vishwa Brahma Garbha Kottam. Ale nie tylko to, ludzie, dewy, riszi – wszystko wyłoni się stąd. Książka niniejsza również ujawnia, że nasienie Samego Awatara, tam również zostało umieszczone. Różni Awatarzy, Trójca, wszystko to przychodzi od najpotężniejszego Awatara. (…)

Stupa Mukthi i Vishwa Brahma Garbha Kottam mają ważną rolę do odegrania w Nowym Stworzeniu. Jest to stworzenie, które nie rodzi się z ciała, lecz jest to Nowe Stworzenie powstające z uczuć. Pokazuje ono jak moje oraz Swamiego uczucia łączą się, aby dać stworzenie mądrości, stworzenie mądrości Boga.”

(str. 1-3)

 

„11 Rozdział Bhagavad Gity opisuje Vishwarupę Sri Kryszny, jaką ujrzał Arjuna na polu bitewnym: Forma Czasu Pana, która niszczy wszystkie żywe istnienia. Ale Vishwa Virat to Forma Boga Sarvatho Pani Padam. Indywidualna dusza (jeeva) staje się Vishwa Virat dzięki Kosmicznej Świadomości, która stwarza wszelkie istnienia. Forma czasu Vishwaroopa unicestwia, podczas gdy Vishwa Virat tworzy Stworzenie od nowa. Dzięki Premie wszyscy stają się Jednym. I jest to podstawa „Sekretu Awatara”

(„Avatar's Secret”, str. 4)

 

„Myśl o miłości Swamiego jest jedynym pożywieniem, jakie spożywam. Swami powiedział, że powinnam wejść do świątyni Garbha Kottam i nikomu innemu nie będzie wolno tam wejść. Tam nie wejdą już niczyje uczucia i nie będą się mieszać, nikt już mnie nie dotknie, ani rzeczy, których używam. To dlatego Swami poprosił, abym nie wychodziła na zewnątrz. W Garbha Griha istnieje tylko czystość. Gdy tam będę przebywać, ciało moje zmieni się całkowicie.

W ostatnim okresie mojego życia będę już miała nowe ciało. Kiedy moje ciało połączy się ze Swamim, będzie już całkowicie zmienione i ukaże światu moją prawdziwą formę. Będzie to forma, jakiej świat przedtem nie widział, forma Mahalakshmi. Ona również przemieniona zostanie w światło i połączy się z fizyczną formą Swamiego, udowadniając, że jest to ciało Awatara.”

(„Sekret Awatara” - „Avatar's Secret”, Rozdział 9 , str. 65)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer